Tampere Startup Hub

Platform6
Platform6 now online

The epicenter of the Tampere startup ecosystem. We're now live at platform6.fi.

Go to Platform6 website


Lehdistötiedote

Julkaistavaksi 5.8.2020

Kuvassa: Tampere Startup Hub Oy:n edustajat poseeraavat Tampereen virastotalolla. Kuva © Mirella Mellonmaa

Tamperelaisten startuppien oma koalitio Tampere Startup Hub Oy aloittaa uuden Platform6 -startuptalon operaattorina

Tampere, Suomi - 5.8.2020

Tampereen keskustaan Tullintorin läheisyyteen avattava Platform6 -startuptalo on saanut operaattorikseen Tampere Startup Hub Oy:n, joka koostuu paikallisten startupverkostojen edustajista.


Tampereen kaupungin järjestämässä tarjouskilpailussa valittiin Platform6 -startuptalon operaattoriksi paikallisten startupverkostojen juuri perustama Tampere Startup Hub Oy.

Tampere Startup Hub Oy:n takana ovat Stream Events Oy, Köy Ry ja Tampere Game Hub Ry. Samat henkilöt ja yhdistykset ovat myös Tribe Tampereen perustajajäseniä ja näin luontevasti Pirkanmaan startupekosysteemin edelläkävijöitä. Koalitio tuo pöytään monien vuosien kokemuksen Tampereen startup-yritysten parissa työskentelystä, ja useat jäsenet ovat myös perustaneet omia yrityksiään Tampereen seudulle. Startuptalon operaattorilla on vastuullaan muun muassa tilojen vuokraaminen eteenpäin startup-yrityksille sekä yhteisötoiminnan järjestäminen yhdessä alueen muiden yhdistysten ja yritysten kanssa.

- Liian moni loistava liikeidea jää haaveeksi tai myöhästyy kriittisestä aikaikkunasta, koska innovatiiviset ajattelijat eivät saa tärkeää tietoa tai tukea sitä tarvitessaan. Startuptalon ympärille on tarkoitus rakentaa yhteisö ja verkosto, joka pitää huolen, että tulevaisuudessa Pirkanmaalta ponnistavat loistoideat muuttuvat kansainvälisiksi menestystarinoiksi, kertoo Tampere Startup Hub Oy:n hallituksen puheenjohtaja Joni Lappalainen.

Kuvassa: Tampereen kaupungin edustajat ja Tampere Startup Hub Oy yhdessä allekirjoitustilaisuudessa. Kuva © Mirella Mellonmaa

Tampereen seudulla toimii Business Tampereen selvitysten mukaan noin 150 startup-yritystä. Alueella jo vaikuttavat yhteisöt kuten Tribe Tampere, Tampere Game Hub, Köy Ry, Stream Events ja Tampere Entrepreneurship Society ovat luoneet vahvoja siteitä startupyritysten välille, ja tuleva startuptalo auttaa yhdistämään startuptoimijoita entisestään. Tampere Startup Hubin tiivis yhteistyö kaupungin kanssa tuo myös uusia mahdollisuuksia kasvuyritysten ja startuppien tukemiseen.

- Tampere on nopeasti muuttunut erittäin startupystävälliseksi kaupungiksi. Olemme pitkään haaveilleet paikasta, jossa startup- ja kasvuyritykset pääsevät kukoistamaan saman katon alla. Toimistotilat ja suunnitteilla oleva kiihdytys- ja hautomotoiminta tulee erityisesti hyödyttämään paikallisia teknologia-alan yrityksiä, kuten pelialan startup-yrityksiä, Tomi Toikka Tampere Game Hub ry:stä kommentoi.

Tampere Startup Hub aloittaa tilaoperaattorina vuokraustoiminnan heti, ja toimitilasta kiinnostuneita yrityksiä otetaan vastaan verkossa osoitteessa startuphub.fi. Arvioitu aukeamispäivä Platform6 -startuptalolle on lokakuu 2020.

 • Faktalaatikko: Platform6
 • Tampereen kaupungin elinvoimalautakunta on hyväksynyt startup-toiminnan kehitystavoitteet ja viimeisimmät toimintasuunnitelmat.
 • Arvioitu aukeamispäivä remonttien valmistuttua lokakuussa 2020.
 • Sijainti Tullin alueella, Tullintorin vieressä, koko 4000m2, tilat noin 50 yritykselle ja yli 200 henkilölle.
 • Hyväksyy vakituiseksi vuokralaiseksi startup-yrityksen, joka hakee nopeaa kasvua, kansainvälistymistä ja pääomasijoitusta.
 • Tilaoperaattorina aloittaa Tampere Startup Hub Oy.
 • Yhteisöoperaattorina toimii Tribe Tampere, joka pyörittää keskittymän 5. kerroksen kohtaamistilaa.
 • Platform6 toimii arkikieleltään englanniksi, ja sen verkostossa on ihmisiä eri kaupungeista ja kansallisuuksista.

 • Lisätietoja antaa
 • Joni Lappalainen

  Puheenjohtaja

  Tampere Startup Hub Oy

  044 284 8805

  joni.lappalainen@startuphub.fi

  Työtilat Platform6 -startuptalosta

  Oletko kiinnostunut edullisista Platform6 -startuptalon työtiloista? Haemme tällä hetkellä vuokralaisia taloon - paikkoja on rajoitetusti. Rekisteröi yrityksenne kiinnostus nyt.

  Täytä hakemus
 • Tampere Startup Hub Oy:n yhteisöt
 • Tampere Startup Hub Oy koostuu seuraavista Tampereen seudulla toimivista startupyhteisöistä:

  Köy Ry - www.startuphub.fi

  Tampere Game Hub Ry - www.tampere.games

  Stream Events Oy - www.streamfestival.org

 • Lisätietoja
 • Joni Lappalainen

  Puheenjohtaja

  Tampere Startup Hub Oy

  044 284 8805

  joni.lappalainen@startuphub.fi


Press Release

For Immediate Release 5.8.2020

Pictured: Members from Tampere Startup Hub Oy posing at Tampere City Hall. Photo © Mirella Mellonmaa

Coalition of Tampere startups Tampere Startup Hub Oy is the operator of the new Platform6 startup house

Tampere, Finland - 5.8.2020

The Platform6 startup house which will be opened close to the center of Tampere near Tullintori will be operated by Tampere Startup Hub Oy, which consists of representatives of local startup networks.


In the bidding organized by the City of Tampere, Tampere Startup Hub Oy, just established by local startup networks, was chosen as the operator of the Platform6 startup house.

Tampere Startup Hub Oy has been founded by Stream Events Oy, Köy Ry and Tampere Game Hub Ry. Same people and organizations have also been founding members of Tribe Tampere and are natural forerunners in the Pirkanmaa startup ecosystem scene. The coalition brings to the table many years of experience working with Tampere startups, and several members have also set up their own companies in the Tampere region. The startup house operator is responsible for, among other things, leasing premises to startup companies and organizing community activities together with other organizations and companies in the area.

- Too many great business ideas become pipe dreams or are late for a critical time window because innovative thinkers do not receive important information or support when they need it. The plan is to build a community and network around the startup house, which will ensure that in the future, the great ideas that come from Pirkanmaa will become international success stories, says Joni Lappalainen, Chairperson of the Board of Tampere Startup Hub Oy.

Pictured: Representatives from the city of Tampere and Tampere Startup Hub Oy pose together at signing event. Photo © Mirella Mellonmaa

According to Business Tampere surveys, there are about 150 startup companies in the Tampere region. Communities already active in the area, such as Tribe Tampere, Tampere Game Hub, Köy Ry, Stream Events and the Tampere Entrepreneurship Society, have created strong ties between startups, and the future startup house will help unite startups even further. Tampere Startup Hub's close cooperation with the city also brings new opportunities to support growth companies and startups.

- Tampere has quickly become a very startup-friendly city. We have long dreamed of a place where startups and growth companies can thrive under one roof. The office space and the planned acceleration and incubator operations will especially benefit local technology companies, such as game startups, Tomi Toikka from Tampere Game Hub ry commented.

As a rental space operator, Tampere Startup Hub will start rental operations immediately, and companies interested in the premises can register their interest in the office spaces online at startuphub.fi. The estimated opening date for the Platform6 startup house is October 2020.

 • Facts: Platform6
 • City of Tampere has approved the startup activity development goals and latest action plans for startup operations.
 • Estimated opening date after renovations are completed is October 2020.
 • Location in the Tulli area, next to Tullintori, size 4000m2, facilities for about 50 companies and more than 200 people.
 • Accepts startup tenants that are seeking rapid growth, internationalization and venture capital.
 • Tampere Startup Hub Oy will be the rental space operator.
 • The community operator is Tribe Tampere, which runs the startup house 5th floor meeting space.
 • The used language in Platform6 is English and the startup house has a network of people from different cities and nationalities.

 • Press Contact
 • Joni Lappalainen

  Chairperson

  Tampere Startup Hub Oy

  044 284 8805

  joni.lappalainen@startuphub.fi

  Office spaces in Platform6 startup house

  Are you interested in affordable working spaces in the Platform6 startup house? We are currenly looking for tenants - spaces are limited. Register your interest now.

  Fill Application
 • Participating Organizations
 • Tampere Startup Hub Oy is a coalition of the following startup hubs in the region:

  Köy Ry - www.startuphub.fi

  Tampere Game Hub Ry - www.tampere.games

  Stream Events Oy - www.streamfestival.org

 • Press Contact
 • Joni Lappalainen

  Chairperson

  Tampere Startup Hub Oy

  044 284 8805

  joni.lappalainen@startuphub.fi